Zelfevaluatiekader Identiteit – in het openbaar onderwijs

In deze notitie wordt een kader geschetst voor identiteit binnen het openbaar onderwijs. Het zelfevaluatiekader (ZEK) wordt ingezet door de VOS/ABB bij het ondersteunen en begeleiden van identiteitsontwikkeling in het primair en voortgezet onderwijs.