Samenvatting “de verbindende schoolcultuur”

In 2007 heeft de Onderwijsraad een advies uitgebracht over de vraag ‘Hoe komt op multiculturele scholen een schoolcultuur tot stand die de verschillende etnische groepen aan zich bindt?’ Er is geen pasklare oplossing voor de vragen en problemen van de cultureel gemengde school. De Onderwijsraad wil met het advies slechts een handreiking bieden tot nadenken en handelen.

Lees hier de samenvatting van het advies.