Onderzoek: Levensbeschouwing in het Franse en Nederlandse Openbaar Onderwjis. (Wijnen, 2011)

“Levensbeschouwing in het Franse en Nederlandse onderwijs: Over de balans tussen neutraliteit en diversiteit in het openbaar onderwijs.”
L.W.M. Wijnen – 2011

Eindscriptie voor de master Levensbeschouwelijke Vorming
Faculteit der Godgeleerdheid
Vrije Universiteit Amsterdam