Matrix levensbeschouwing PO

Deze matrix is een voorbeeld hoe levensbeschouwing in het PO kan worden ingericht. Voor onder-, midden- en bovenbouw worden door het jaar heen verschillende thema’s genoemd. Niet alleen religie krijgt een plek, ook sociale vaardigheid, filosoferen met kinderen en prinsjesdag hebben een plaats in deze matrix.