Levensbeschouwend onderwijs in de dagelijkse praktijk

Doel van deze notitie is te beschrijven hoe scholen voor openbaar primair en voortgezet onderwijs hun pluriforme opdracht beter vorm kunnen geven middels de invoering van een verweven curriculum voor levensbeschouwing. Lees hier de notitie.