Kernthema Expertisecentrum Openbaar Onderwijs, nr 1 – 2007

In dit kernthema komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Professor Dick Mentink: vereniging openbaar onderwijs;
  • Openbaar onderwijs volgens rechtsfilosoof Paul Cliteur;
  • Leerlijn levensbeschouwing verbreedt blik op godsdienst;
  • Over de grens: religie taboe op Franse openbare scholen

Lees het hele stuk hier.