Identiteit – Kwaliteit – Profilering: het IKP Model

In het IKP model komen identiteit, kwaliteit en profilering in samenhang aan de orde. Veel schoolbesturen en directies worstelen met de vraag hoe zij de aantrekkingskracht van hun school kunnen vergroten. De meerwaarde van het IKP model ligt in de betrokkenheid van schoolleiding, team, ouders en leerlingen. Betrokkenheid is op basis van gelijkwaardigheid (niet gelijkheid). Het is geen eenmalig project, maar een cyclisch proces gericht op voortdurende verbetering.

Lees meer