Brochure HVO: Waarden om voor te kiezen

Op openbare en algemeen bijzondere scholen wordt aandacht besteed aan de verscheidenheid van levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze samenleving. In Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) leren kinderen op een kritische en creatieve manier omgaan met vragen die betrekking hebben op waarden en normen. Klik hier voor een brochure over HVO of kijk op de site van het HVO www.hvo.nl