Levensbeschouwing – voortgezet onderwijs

vo

Klik op de afbeelding om de brochure te openen

De brochure ‘Levensbeschouwing, juist in het openbaar onderwijs’ geeft uitleg over verschillende vormen van levensbeschouwelijke ontwikkeling in het openbaar onderwijs: door de vakdocent, de mentor en / of door een externe docent GVO (godsdienstig vormingsondewijs) of HVO (humanistisch vormingsonderwijs). Ook worden enkele methoden en boeken gepresenteerd.
Download de brochure ‘Levensbeschouwing, juist in het openbaar onderwijs’ – 2e editie, 2016.
U kunt de brochure ook gratis aanvragen door een e-mail te sturen naar welkom@vosabb.nl.

VOS/ABB biedt ondersteuning bij het opzetten van levensbeschouwing in de openbare school. Neem daarvoor contact op met Marleen Lammers – mlammers@vosabb.nl of 0348 405 200

Overzicht van lesmateriaal en -methoden

Wijs Worden – methode
In Wijs Worden Basis (WWB) leert de leerling over levensbeschouwelijke vragen en antwoorden. Daarbij wordt ook geleerd zichzelf en anderen hierover kritisch te bevragen. Dit kritisch nadenken over levensbeschouwing wordt in WWB filosofie genoemd.
Belangrijk voor WWB is de overtuiging dat het vermogen om zelfstandig te denken noodzakelijk is om op verantwoordelijke wijze mens te zijn; daarmee lost WWB ook de behoefte aan burgerschapsvorming in. Training in zelfstandig denken zoals in WWB gebeurt, bewijst daarnaast uitstekend diensten aan andere schoolvakken. Bekijk meer methoden en materialen in de educatieve catalogus 2016/2017 van Damon
 Perspectief – methode
Perspectief is een methode voor het vak Godsdienst/ levensbeschouwing. Hierin ontmoet je aan de hand van alledaagse thema’s meerdere vormen van levensbeschouwing en geloof. De wereld om ons heen is er vol van. Door daar op school bewust bij stil te staan, ontwikkel je gaandeweg je eigen perspectief. Een eigen kijk op jezelf, op de ander en op het leven.

Perspectief biedt doorlopende leerlijnen voor zowel vmbo als voor vmbo-t/havo/vwo. De thema’s, projecten, geïntegreerde aandacht voor wereldgodsdiensten en extra Bijbel-gerichte opdrachten vormen samen met een scala aan ondersteunende filmpjes, opdrachten en verhalen voor het digibord een rijk en flexibel inzetbaar leermiddel.
Perspectief is een degelijke en eigentijdse methode die docenten ondersteunt en leerlingen laat denken.

Standpunt – methode

Standpunt is een complete methode levensbeschouwing voor de basisvorming. Door Standpunt ontdekken en ontwikkelen de leerlingen hun levensbeschouwelijke identiteit. Ze krijgen inzicht in de levensbeschouwelijke dimensie van het bestaan en in belangrijke levensbeschouwelijke stromingen die in Nederland bestaan. Aan de hand van actuele thema’s maken de leerlingen kennis met uiteenlopende standpunten en leren met anderen een dialoog aan te gaan.

Bekijk meer methoden en materialen in de educatieve catalogus 2016/2017 van Damon

Wereldreligies in Nederland – methode

Wereldreligies in Nederland laat leerlingen kennismaken met het fenomeen levensbeschouwing en de belangrijkste religieuze vormen daarvan. Het geeft leerlingen een handvat bij het leren omgaan met verschillen in cultuur, normen en waarden.

Lees meer…

 

 

Spiegels –  inspiratieboek
‘Religies zijn er niet om mensen te verdelen. Ze zijn er om hen te verbinden.’

Bron: spiegelsopschool.nl

Het laagdrempelige inspiratieboek Spiegels nodigt de lezer uit om aan de hand van verhalen, citaten en korte informatie overeenkomsten tussen religies te ontdekken en na te denken over de eigen persoonlijke waarden. Op de website van Spiegels staat een handleiding om met leerlingen aan de hand van de beelden en teksten in Spiegelsop ontdekkingstocht gaan. Lees meer…

De H-Factor – themaboek

Bron: hvo.nl

Het themaboek De H-factor biedt een lessenserie, om op eigen en verdiepende wijze aandacht te besteden aan humanisme. Het biedt theoretische achtergrond over humanistische ideeën en praktische handvatten om met leerlingen de eigen levensbeschouwing te onderzoeken, vanuit het perspectief van de humanistische levenskunst.Het boek is geschikt voor leerlingen van groep 8 van het primair onderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs. Lees verder…

Geestelijke stromingen geven – boek
Een boek waar je onmiddellijk mee aan de slag kunt. ‘Geestelijke stromingen geven’:

  • biedt handvatten om in de klas het gesprek over levensvragen te voeren
  • sluit naadloos aan bij de kennisbasis geestelijke stromingen
  • beschrijft per bouw 40 lesvoorbeelden en 60 werkvormen

Leerlingen krijgen ruimte om zichzelf te leren begrijpen en zo elkaar te zien staan. Het boek is opgebouwd aan de hand van zes levensvragen, zoals ‘Wie is de mens’ en ‘Wat is goed en kwaad’. Iedere vraag wordt belicht volgens dezelfde structuur: Waarom? Daarom! Doen!  Meer informatie: www.stichtingechelon.nl

Centrum Humanistische Vorming
Het Centrum Humanistische Vorming is gespecialiseerd in brede vorming voor het onderwijs. Het verzorgt onder meer inspirerende presentaties en praktische trainingen en cursussen op het gebied van filosoferen met kinderen, levensbeschouwelijk ontmoetingsonderwijs en burgerschapsvorming.  De filosofische levenskunst en het brede humanisme zijn de inspiratiebronnen. Informatie: www.hvo.nl  | hvo@hvo.nl
Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst

bron: vdlginfo.nl

Op de website van de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst (VDLG) staat informatie over het vakgebied levensbeschouwing en godsdienst in het voortgezet onderwijs. De VDLG biedt via de website onder andere tips voor lesplannen, opdrachten en links naar websites met studie- en lesmateriaal. De VDLG organiseert jaarlijks een studiedag en brengt vier keer per jaar Narthex uit, een tijdschrift over levensbeschouwing en educatie. Informatie www.vdlginfo.nl

 Dienstencentrum GVO en HVOlogo dienstencentrum
Op de website van Dienstencentrum GVO en HVO staat alle informatie over godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) op openbare scholen. In de praktijk wordt dit onderwijs alleen gegeven in het basisonderwijs. De mogelijkheid bestaat ook voor het voortgezet onderwijs. Dit vormingsonderwijs wordt alleen op verzoek van de ouders of leerlingen gegeven. De lessen helpen leerlingen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf. Informatie: www.gvoenhvo.nl | info@gvoenhvo.nl

Onderzoek

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone