Levensbeschouwing – primair onderwijs

brochure po

Klik op de afbeelding om de brochure te openen

De brochure ‘Levensbeschouwing, juist in het openbaar onderwijs’ geeft uitleg over verschillende vormen van levensbeschouwelijke ontwikkeling in het openbaar onderwijs: door de eigen groepsleerkracht en / of door een externe docent GVO (godsdienstig vormingsondewijs) of HVO (humanistisch vormingsonderwijs). Ook worden enkele methoden en boeken gepresenteerd.
Download de brochure ‘Levensbeschouwing, juist in het openbaar onderwijs’ – 2e editie, 2016.
U kunt de brochure ook gratis aanvragen door een e-mail te sturen naar welkom@vosabb.nl.

VOS/ABB biedt ondersteuning bij het opzetten van levensbeschouwing in de openbare school. Neem daarvoor contact op met Marleen Lammers – mlammers@vosabb.nl of 0348 405 200

Overzicht van lesmateriaal en -methoden
Inspiratiekalender openbaar onderwijsinspiratiekalender (2)klein

Wilt u aandacht besteden aan de kernwaarden van het openbaar onderwijs? Sta iedere dag in de klas even stil bij kernwaarden van het openbaar onderwijs met de inspiratiekalender van VOS/ABB. De bureaukalender bevat 150 lesideeën. Korte opdrachtjes, teksten en mooie afbeeldingen geven inspiratie voor het begin van de schooldag of het kringgesprek. Er staan geen data bij de dagen. Zo kunt u de kalender meerdere jaren gebruiken. Bekijk hier een aantal lesideeën.

Bestellen? Mail naar: welkom@vosabb.nl
Leden van VOS/ABB: € 15,50* / niet-leden: € 16,95*

Bron: kleuropschool.nl

Kleur op school – methode

Kinderen leren fietsen zonder wieltjes, tot tien tellen, zwemmen, vriendjes en ruzie maken en nog veel meer. Maar kinderen ontwikkelen zich niet alleen motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel, zij vormen ook hun eigen ‘kijk op de wereld’, hun eigen levensbeschouwing. En wat is mooier dan het delen van die ontwikkeling met je klasgenoten tijdens acht basisschooljaren, waarin je eigen identiteit en persoonlijkheid tot bloei gaat komen?

Vraag gratis proefnummer aan via kleur@levendiguitgever.nl

Meer informatie? Neem een kijkje op www.kleuropschool.nl

Bron: kwintessens.nl

Een wereld vol geloof, basiskennis wereldgodsdiensten- boek

Een wereld vol geloof reikt handvatten aan om met leerlingen in gesprek te gaan over de vijf wereldgodsdiensten. In het boek staan de belangrijkste verhalen, stichters, inhoud van het geloof en feesten en rituelen van deze geloven. In het eerste hoofdstuk maken we kennis met Michel, een moderne ‘zinzoeker’. Het laatste hoofdstuk laat zien wat een geloof betekent voor het denken en doen van mensen.

Meer informatie: www.kwintessens.nl

Bron: stichtingechelon.nl

Geestelijke stromingen geven – boek
Een boek waar je onmiddellijk mee aan de slag kunt. ‘Geestelijke stromingen geven’:

  • biedt handvatten om in de klas het gesprek over levensvragen te voeren
  • sluit naadloos aan bij de kennisbasis geestelijke stromingen
  • beschrijft per bouw 40 lesvoorbeelden en 60 werkvormen

Leerlingen krijgen ruimte om zichzelf te leren begrijpen en zo elkaar te zien staan. Het boek is opgebouwd aan de hand van zes levensvragen, zoals ‘Wie is de mens’ en ‘Wat is goed en kwaad’. Iedere vraag wordt belicht volgens dezelfde structuur: Waarom? Daarom! Doen!

Meer informatie: www.stichtingechelon.nl

Verhalen vertellen en vragen stellen RGB, coverVerhalen vertellen en vragen stellen – boek
Vakdidactiek levensbeschouwing & geestelijke stromingen

Dit boek biedt pabostudenten een vakdidactiek om Levensbeschouwing en Geestelijke Stromingen te geven op de basisschool, vanuit een eigentijdse visie op leren, passend bij de huidige samenlevingVerhalen vertellen en vragen stellen bestaat uit twee delen. Deel A, ‘Vakdidactiek Levensbeschouwing en Geestelijke Stromingen’ biedt studenten een model en praktische handreikingen voor het begeleiden van levensbeschouwelijk leren van leerlingen. Het gaat hierbij zowel om de didactische als de pedagogische competentie van leerkrachten op dit terrein. Deel B, ‘Verhalen en vragen’, bevat zestig verhalen met vragen uit de Geestelijke Stromingen over de negen belangrijkste levensvragen. Deze kunnen zowel gebruikt worden als inspiratie voor het eigen levensbeschouwelijk profiel van de student, als voor het lesgeven aan leerlingen. Meer informatie…
banner

Heb ’t lef! is een praktisch en eigentijds vormgegeven multimediale methode levensbeschouwing voor het openbaar primair onderwijs. Deze nieuwe methode, die als afgeleide kan worden beschouwd van de ontwikkelde kennisbasis voor het vak geestelijke stromingen, is bedoeld om kinderen op een actief pluriforme wijze te begeleiden in hun levensbeschouwelijke en morele ontwikkeling. Het stelt de kinderen in staat te onderzoeken wat ze van waarde vinden, hoe ze tegenover anderen en in de wereld staan, welke keuzes ze maken en waarom. Centraal in dit zoekproces staan openheid, dialoog en ontmoeting, het samen nadenken vanuit een (kritisch) vragende houding, het met elkaar van gedachten wisselen, het leren luisteren naar elkaar en het leren verplaatsen in elkaar.
Meer informatie: www.hebtlef.nl  of 0570-515341.

KBRprofileNL

Bron: Krachtbronnen

Krachtbronnen – methode
Krachtbronnen is een flexibel inzetbaar lespakket waarbij burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn geïntegreerd in één flexibele methode.
Krachtbronnen wordt ontwikkeld voor groep 6, 7 en 8 van alle basisscholen. Leerlingen uit de bovenbouw komen na de basisschool in een ander sociaal kader terecht. Krachtbronnen biedt de leerkracht een handvat om kinderen daarop voor te bereiden.
Meer informatie www.krachtbronnen.nl

 Spiegels –  inspiratieboek
‘Religies zijn er niet om mensen te verdelen. Ze zijn er om hen te verbinden.’

Bron: spiegelsopschool.nl

Het laagdrempelige inspiratieboek Spiegels nodigt de lezer uit om aan de hand van verhalen, citaten en korte informatie overeenkomsten tussen religies te ontdekken en na te denken over de eigen persoonlijke waarden. Op de website van Spiegels staat een handleiding om met leerlingen aan de hand van de beelden en teksten in Spiegelsop ontdekkingstocht gaan. Lees meer…

 
logo dienstencentrumDienstencentrum GVO en HVO
Op de website van Dienstencentrum GVO en HVO staat alle informatie over godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) op openbare basisscholen. Dit vormingsonderwijs is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Het wordt alleen op verzoek van de ouders aan hun kinderen gegeven. Met de bedoeling om die kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.Informatie: www.gvoenhvo.nl | info@gvoenhvo.nl
Centrum Humanistische Vorming
Het Centrum Humanistische Vorming is gespecialiseerd in brede vorming voor het onderwijs. Het verzorgt onder meer inspirerende presentaties en praktische trainingen en cursussen op het gebied van filosoferen met kinderen, levensbeschouwelijk ontmoetingsonderwijs en burgerschapsvorming. De filosofische levenskunst en het brede humanisme zijn de inspiratiebronnen. Informatie: www.hvo.nl  | hvo@hvo.nl
Heilige Huisjes – Schooltv

Het Schooltv programma Heilige Huisjes gaat over verschillende godsdiensten en gebedshuizen. Hakim gaat op ontdekkingstocht langs allerlei gebedshuizen. De afleveringen zijn gericht op groep 6/7 en zijn een mooie in- of aanvulling voor het vakgebied geestelijke stromingen. Lees verder…

De H-Factor – themaboek

Bron: hvo.nl

Het themaboek De H-factor biedt een lessenserie, om op eigen en verdiepende wijze aandacht te besteden aan humanisme. Het biedt theoretische achtergrond over humanistische ideeën en praktische handvatten om met leerlingen de eigen levensbeschouwing te onderzoeken, vanuit het perspectief van de humanistische levenskunst.Het boek is geschikt voor leerlingen van groep 8 van het primair onderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs. Lees verder…

Onderzoek

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone