Expertmeeting School!gids

School!Gids

Helaas heeft deze bijeenkomst al plaatsgevonden. Een verslag van deze bijeenkomst is beschikbaar op de website van VOS/ABB

Op de dinsdag 21 maart was er een expertmeeting die in ging op thema’s rondom de School!Gids en het concept School!, het toekomstconcept voor een school voor álle kinderen, zonder denominatie.

De inleiding op deze middag werd verzorgt door Prof. dr. Siebren Miedema, emeritus hoogleraar Godsdienstpedagogiek en Algemene Pedagogiek aan de VU. Vervolgens werden de volgende thema’s besproken:

  1. Uitgangspunten en doelstellingen van School!
  2. Burgerschapsvorming en levenbeschouwelijke vorming in de School!
  3. Juridische inbedding en concrete wijziging artikel 23
  4. De rol van de overheid (lokaal, provinciaal en landelijk) t.a.v. de School!
  5. Medezeggenschap en ouderparticipatie in de School!

De diverse auteurs van de uitgave School!Gids hebben een bijdrage geleverd aan deze middag.

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone