Levensbeschouwing en godsdienst

brochure poDe openbare school biedt ruimte en gelegenheid voor het geven en volgen van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs. De invulling van dit onderwijs ligt niet onder de verantwoordelijkheid van de school, maar bij externen zoals een kerkgenootschap of andere instellingen met een levensbeschouwelijke grondslag. Het aanbieden van godsdienst- of vormingsonderwijs laat respect voor elkaar zien: er wordt ruimte geboden voor levensbeschouwelijk onderwijs in de eigen richting.

“Het is prima als de school een kerk, moskee etc. bezoekt. Dit is algemene vorming. De school moet kinderen echter niet overtuigen van een geloof. Ook moeten kinderen zich niet hoeven verdedigen naar anderen. Niet vanuit de gedachte dat iedereen hetzelfde is, maar vanuit de gedachte dat iedereen anders mag zijn. Je moet elkaar in je waarde laten en naar elkaar luisteren”Ouder OBS Tuindorp – Utrecht

Het openbaar onderwijs is niet alleen voor iedereen toegankelijk, maar heeft ook een actief pluriforme opdracht. Dit betekent dat het openbaar onderwijs bijdraagt ‘aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’. In tegenstelling tot het bijzonder onderwijs neemt het openbaar onderwijs niet één levensbeschouwing als vertrekpunt, maar biedt ruimte voor diversiteit.
Lees meer in de brochure ‘Levensbeschouwing: Juist in het openbaar onderwijs’

Bekijk ook de andere filmpjes!

 De rol van humanistische en godsdienstige vorming (hvo/gvo)

Openbare scholen leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Dat gebeurt in de dagelijkse praktijk, door te leren op een goede manier met elkaar om te gaan. Godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs kan hierbij een stimulerende rol spelen. In de lessen GVO of HVO leren kinderen een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Of ervaren kinderen wat geloof in het leven kan betekenen. Leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. U kunt kiezen uit godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs. Binnen het godsdienstonderwijs kunt u kiezen uit protestants christelijk vormingsonderwijs, katholiek vormingsonderwijs of islamitisch vormingsonderwijs. Humanistisch vormingsonderwijs begeleidt kinderen bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een eigen levensovertuiging. Menselijke waardigheid speelt daarbij een centrale rol.

Bezoek ook eens de website van het dienstencentrum GVO en HVO
www.gvoenhvo.nl 
 

Begeleiding traject levensbeschouwing

VOS/ABB wil scholen en schoolbesturen helpen bij de invulling van hun pluriforme opdracht. Als u als lid van VOS/ABB aan de slag wilt met levensbeschouwing, kunnen wij u gratis begeleiding bieden. Ons uitgangspunt is maatwerk. We sluiten zo veel mogelijk aan bij de situatie op uw school. De begeleiding reikt van het verzorgen van presentaties en workshops tot en met het organiseren van uw werk- of projectgroep. Centraal staat uitleg over de plaats van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs en de kansen die u hiermee kunt benutten. VOS/ABB kan putten uit best practises.

Onze ervaring is dat scholen (soms impliciet) al werk maken van thema’s rond burgerschap, sociaal-emotionele ontwikkeling, filosofie en levensbeschouwelijke ontwikkeling. Het samenbrengen van het onderwijs op deze thema’s in één overzicht, geeft u inzicht in het aanbod en de mogelijke overlap en eventuele hiaten. Op die manier kunt u werken aan een dekkend aanbod voor de gehele school, van de kleuters tot en met groep acht. De inspanning zal niet zozeer zitten in de nieuwe methode als wel in een nieuwe attitude. Hiervoor komt VOS/ABB graag een workshop geven.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Marleen Lammers (mlammers@vosabb.nl of 0348 405 200).

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone

Geef een reactie