Bestelformulier inspiratiebrief ‘Voor elkaar’

Inspiratiebrief Voor elkaarOok in 2016 zijn de kinderrechten het uitgangspunt voor de School!Week. De inspiratiebrief ‘Voor elkaar’ bevat lessuggesties over kinderrechten én tips om in actie te komen. Er staan aparte lesbrieven in voor de onder-, midden- en bovenbouw van het primair onderwijs en voor de onderbouw voortgezet onderwijs. De lesbrieven zijn ontwikkeld met uitgeverij Kwintessens. Leden van VOS/ABB hebben de inspiratiebrief in november 2015 ontvangen bij magazine ‘Naar School!’.

Leden van VOS/ABB kunnen de lesbrieven bijbestellen via onderstaand bestelformulier. U betaalt alleen de verzendkosten.

School / bestuur:

Lid VOS/ABB:

Naam contactpersoon:

Email:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

Telefoonnummer contactpersoon:

Aantal inspiratiebrieven:

Opmerkingen:

Vul de volgende code in: captcha

Contactpersoon: Erica Horsten / t 0348 405 200

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone